Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej

Zgodnie z prawem pracodawca zobowiązany jest do prania i konserwacji odzieży roboczej. Jeśli pracodawca nie jest w stanie spełnić tego obowiązku z powodów technicznych lub ekonomicznych – może w zamian wypłacić ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.

Odzież i obuwie robocze

Zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawca zobowiązany jest do dostarczenia pracownikowi nieodpłatnie środków ochrony indywidualnej. Ma to na celu zabezpieczających przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy. Środkami ochrony indywidualnej jest miedzy innymi odzież robocza i obuwie ochronne.

Pracodawca musi dostarczyć pracownikowi środki ochrony indywidualnej w dwóch przypadkach:

  • jeżeli odzież prywatna pracownika może zostać zniszczeniu lub znacznie zabrudzona podczas pracy
  • ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy

Wysokość ekwiwalentu za pranie odzieży

Ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży jest pokryciem kosztów poniesionych przez pracownika na utrzymanie w czystości odzieży roboczej. Pracownik nie ma obowiązku przedstawiania faktur za poniesione koszty a wypłacany ekwiwalent jest zwolniony z podatku dochodowego i może być zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu pracodawcy.

Prawo nie określa górnej granicy ekwiwalentu, nie może on jednak odbiegać od wartości nakładu pracy oraz aktualnych kosztów energii, wody, środków piorących itp.